Bilgisayar Eğitimi

BİLGİSAYAR

Bilgisayar kendisine verilen bilgileri çok süratli bir şekilde işleyen, aritmetik ve mantıksal işlemleri otomatik olarak yapan, yeni bilgiler elde edebilen bir makinadır. Bilgisayar, Latince computare kelimesinden gelen computer (bilgisayar) deyimidir.

Bilgisayarların çok süratli işlem yapması, kendisinin elde ettiği bilgileri uzun süre saklayabilmesi birçok alanda kullanımını sağlamıştır. Bilinmesi gereken, bilgisayarların kendi başına bir işlem yapamadığıdır. Ancak insanlar tarafından programlarla kendisine verilen komutlar sonucu işlem yaptığıdır.

Bilgisayara verilen işlenmemiş bilgiler girdi (veri), onlarla matematiksel ve mantıksal işlem yaparak sonuçları çıkarma çıktı (bilgi)’dir

BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ

İnsanoğlunun ilk hesaplama aracı parmakları idi. Hesaplama yapmak ve sayıları göstermek için parmaklarını kullanırlardı. M.Ö. 600 yıllarında ilk hesaplama aracı olarak Çinliler tarafından kullanıldığı sanılan Abaküs’den  söz etmek gerekir.

İlk mekanik hesaplayıcı 17 yy.’da Fransız matematikçisi ve ilahiyatçı, Blaise Pascal (1623-1662). Tarafından geliştirilmiştir. Pascaline adı verilen ve toplama ve çıkarma yapabilen bir makine yapmıştır.

1671 yılında Alman matematikçisi Gottfried Wilhelm Leibniz(1646-1716). Pascal’ın toplama ve çıkarma makinasını daha da geliştirerek çarpma, bölme ve karekök alma işlemlerini yapabilen bir hesap makinası geliştirdi. Leibniz çarkı olarak adlandırılan bu alet, ticari sahada kullanılan ilk önemli hesap makinasıdır.

Bilim ve teknolojilerin gelişmesiyle hesap makinalarında yeni keşif ve icatlar başlamıştır. Bu alanda çalışmalardan, İngiliz matematik ve araştırmacısı Charles Babbage (1791-1871). Tarafından 1820 yılında geliştirilen fark makinasını ve 1832 yıllarında Analitik makine üzerinde çalıştı.  Fark makinası trigonometrik ve logaritmik tablolar hazırlamak, analitik makine ise bugünkü anlamda tümü ile otomatik ve genel amaçlı bir hesaplayıcıydı.

Daha sonraları Lady Ada Lovalance (1815-1852) analitik makinada delikli kartların kullanımı için çalışmalar yaptı. Lady Ada Lovalance ilk bilgisayar programcısı olarak delikli kartların kullanımına ilişkin çalışmalarda bilgisayar programcılığında kullanılan döngü ve alt program anlayışını getirmiştir.

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesine en önemli katkıda bulunan ingiliz matematikçisi George Boole’dir(1815-1864). Günümüzde Boole cebiri olarak tanınan modern matematiğin en önemli konulardan birini ortaya koymuştur.

1900’lü yıllarda bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve bilgisayarın oluşması için büyük şirketlerin kurulması yılı olmuştur. Amerikalı mühendis Herman Hollerith (1860-1929). Delikli kart makinalarını 1890 yılı nüfus sayımında kullanılarak sonuçlar 2,5 yıl gibi kısa bir zamanda alındı. Hollerith, daha sonra kendi şirketini kurdu.

Bu şirket sonradan iki firma ile birleşerek önce Computing Recording Company, sonra da bugün de bilinen IBM simgesiyle tanınan International Business Machines Corporation adını aldı.

ilk International Business Machines Corporation ile ilgili görsel sonucu

IBM daha sonra Harward üniversitesinde Howard Aiken’in 1944 yılında yaptığı bilgisayarı Harward MARK I olarak piyasaya sürdü. Bu bilgisayar ilk elektromekanik bilgisayar olmuştur.

Harvard MARK I ile ilgili görsel sonucu

1946 yılında Pensilvanya üniversitesinden John Mauchly ile Prosper Eckert, MARK I’den 1000 kez daha büyük, 30 ton ağırlığında ve saniyede işlem hızı 5000 olan ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator- Elektronik Sayısal Doğrulayıcı ve Hesaplayıcı) isimli ilk elektronik bilgisayarı yaptılar.

Electronic Numerical Integrator and Calculator ile ilgili görsel sonucu

Matematikçi John Von Neuman’ın görüşleriyle ENIAC’dan 10 kez daha küçük ve 100 defa daha hızlı EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer-Elektronik soyut Değişken otomatik Bilgisayar) isimli yeni bir bilgisayar üretildi. 

John Von Neuman ile ilgili görsel sonucu

İlk defa manyetik teyp kullanan, verileri depolayabilen UNIVAC (Universal Automatic Computer-Evrensel Otomatik Bilgisayar) adı da bilgisayar yapıldı. 1947’de transistörün icat edilmesi, 1960’lara doğru entegre devrelerin yapılması ve 1970’lere doğruda Mikro-Chip ve Mikroprocessor (Mikro işlemci) yapılması bugünkü bilgisayarlara ön ayak olmuştur.

UNIVAC ile ilgili görsel sonucu

BİLGİSAYAR  KUŞAKLARI

Birinci Kuşak Bilgisayarlar (1946-1959)

İlk bilgisayar olan EDVAC’dan başlayarak transistörlü bilgisayarlara kadar olan kuşaktır. Bu kuşaktaki bilgisayarlar “ vakum tüpleri ”nden oluşan devrelerdi. Bunların ebatları çok büyüktü ve sürekli bakım gerektiriyordu. Veri ve programlar ana bellekte tutulurdu. Fazla ısınıyorlardı. Programlaması çok güç ve karışık bir işti.

İkinci Kuşak Bilgisayarlar  (1959-1964) 

Bu dönemde vakum tüpleri yerlerini “transistör”ler kullanılmıştır. İkinci kuşak bilgisayarların en önemli yeniliği, programlamaya getirdiği yeni olanaklar olmuştur. Bu kuşak Birinci kuşağa göre, daha ucuz, daha küçük, daha hızlı ve daha az enerji harcıyorlardı.

Üçüncü Kuşak Bilgisayarlar (1964-1970)

Bilgisayarlarda üçüncü kuşağın en önemli özelliği  transistörlerin yerine entegre (tümleşik) devrelerin kullanılmış olmasıdır. Bu entegre (tümleşik) devrelerin kullanımı bilgisayarlarda hızın artması, boyutların küçülmesi ve fiyatların daha da düşmesini sağlamıştır. Güvenirlik arttı. Bilgisayarlar öncekilere göre daha fazla ilgi gördü. İlk defa manyetik diskler kullanılmaya başlandı. Ve böylece istenildiği kadar bilgi depolama imkanı sağlandı.

Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar   (1971-  ___ )

Bu dönemde mikroişlemciler kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayarlarda hızın artması, boyutların küçülmesi, maliyetin azalması olmuştur. Birinci kuşak bilgisayarların büyüklüğü bir oda büyüklüğünde iken bugün bu kuşakla çantaya girecek boyutlara inmiştir. Bu kuşak bilgisayarları artık evlerde kullanılmaya başlanmıştır.

Beşinci Kuşak Bilgisayarlar ( ____ )

Gelişen teknoloji ile bu kuşak yapay zeka ile ilgili çalışmaların ürünlerini oluşturacağı savunulmaktadır.

BİLGİSAYARDA KAPASİTE BİRİMLERİ

Bilgisayarlarında kendine özgü ölçü birimleri olup bu ölçü birimleriyle ölçülür.

Ölçü birimleri; Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte vb.

BİT : “0” ve “1” sayılarının her biri ikilik sayı sisteminin bir hanesini temsil etmektedir. Buna bilgisayar dilinde 1 BIT denir. Bit, İngilizce olarak “Binary digit – İkilik Basamak” kelimelerinin kısaltılmasından gelmektedir. Bilgisayar belleği “0” ve “1” sayılarını gösteren milyonlarca elektronik hücreden oluşur. En küçük bellek ölçü birimidir.

BYTE:  8 bitin bir araya gelmiş durumuna 1 byte(bayt) denir. Klavyede görülen her harf, şekil veya rakam hafızada bir byte’lık yer işgal eder. “GAZİ” kelimesi bellekte 4 byte’lik bir alan kaplar.

KISA YAZILIŞI NORMAL YAZILIŞI BOYUTU
BYTE 1 Byte 8 Bit
KB 1 Kilobyte 1024 byte
MB 1 Megabayt 1024 KB
GB 1 Gigabayt 1024 MB
TB 1 Terabayt 1024 GB
PB 1 Petabayt 1024 TB
EB 1 Eksabayt 1024 PB
ZB 1 Zettabayt 1024 EB
YB 1 Yottabayt 1024 ZB

BİLGİSAYARIN DONANIMI VE YAZILIMI

Bilgisayarı oluşturan fiziksel (Bilgisayarın elektronik, elektrik ve mekanik birimlerinden oluşan) kısımlara donanım (hardware), bilgisayar için yapılan programlara ise yazılım (software) denir. Bilgisayarın kullanımı için donanım ve yazılım her ikisine de ihtiyaç vardır.

Bilgisayarın İç Yapısı:

Bir bilgisayarın içerisinde olan kartlar, çipler, kablolar, güç kaynağı vb. hepsi bilgisayarın içyapısını oluşturur.

Anakart (Mainboard)

Anakart üzerinde girdi/çıktı sinyallerini çevre birimlerine aktaran elektronik devrelerin, bellek çiplerin, mikroişlemcilerin ve ayarlama yapmayı sağlayan düğmelerin olduğu karttır. Anakart,  bilgisayarın en önemli parçasıdır.

Güç kaynağı (Power supply)

Bilgisayarın çalışması için gerekli olan elektrik gücünü sağlayan birimdir. Kişisel bilgisayarlarda (PC/ Personel Computer) elektrik gücü 55 watt ile 200 watt arasında  kullanılmaktadır.

Görüntü kartı

Bilgisayar ile monitör arasında köprü vazifesi gören karttır. Bilgisayarın oluşturduğu bilgi, Görüntü kartı vasıtasıyla monitöre gönderilir. Görüntü kartları çözünürlük, renk ve hızlarına göre ayrılırlar. Bilgisayar ile çevre birimleri arasındaki iletişimi sağlayan karttır. 

BİLGİSAYARIN ÇEVRE BİRİMLERİ

GİRDİ BİRİMLERİ

Bilgilerin doğrudan veya okunarak bilgisayar ana belleğine işlenmek üzere aktarılmasını sağlayan birimlerdir. Girdi birimleri, verilerin dış ortamdan bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlar.

Klavye (Keyboard)

Klavye üzerinde rakam, alfabetik karakter ve özel işaretlerden oluşturulmuş tuş takımı bulunan ve kullanıcının bilgisayara veri girmesini sağlayan birimdir. Genel olarak Alfabetik ve sayısal karakterler,  ! ^  % &  ( ) = { } vb. gibi özel karakterler, + – * / gibi aritmetiksel karakterler bulunur. Bugün en yaygın olarak kullanılan klavyeler daktiloya oldukça benzeyen 101/102 tuşludur.

Fare (Mouse)

Çok kullanılan bir giriş birimidir. Özellikle Windows programlarında veya hazır programlarda kullanılmasında etkindir. Mouse 2 ya da 3 tuşlu olabilir. Bu aygıt bir masanın üstünde oynatıldıkça alt düzeyinde bulunan ve masanın yüzeyi ile temas ederek yuvasında dönen bir top aracılığıyla imlecin ekranda farenin sürüldüğü yöne doğru hareket ettirilmesini sağlar.

Işıklı Kalem

Işıklı kalem ışığa çok hassas ve kaleme benzeyen bir giriş birimidir. Işıklı kalem ekrana yaklaştırıldığında ekran tüpünden gelen ışıkları fark eder ve o noktanın koordinatını bulur ve imleci o yöne yönlendirir. Işıklı kalem ile şekil çizmek, yâda birçok maddeden birini seçmek çok kolaydır. Uçak, otomobil tasarımcısı mühendisleri tarafından kullanılan bir ucu açık fotosel prensiplerine göre çalışan kalemdir.

Joy-Stick

Daha çok oyun programları ile kullanılan üzerindeki bir kolla idare edilen elektronik bir giriş birimidir. Ekrandaki şekilleri, oyun oynayan kullanıcının hareketlerini en iyi biçimde yansıtarak ekranda her yöne hareket ettirmek için tasarlanmış birimidir.

Sayısallaştırıcı Tablet ve kalemi

Bir tablet ve kendi özel kaleminden oluşan birimdir. Çizimler ve grafikler girmek için kalem ile tablet üzerine çizilen çizgiler, grafik şekiller, sayısallaştırılarak bilgisayarın ekranına aktarılır. Boyutu 3m x 3m’ye kadar olan bir tabletten oluşur. Kalem masa yüzeyine yerleştirilerek kalemin ucunda bulunan bilgi X, Y eksenini sahip olarak bilgisayar aktarılır. Kullanıldığı yerler olarak Harita çizimi, mühendislik ve mimari planların çizilmesi ve değiştirilmesi, baskı ve devre tasarımı gibi yerlerde kullanılır.

Tarayıcı (Scanner)

Kullanıcı tarafından istenilen bir resmin yâda metnin bilgisayar ortamına alınmasını sağlayan fotokopi makinesinin çalışma prensibine benzer bir yapıda olan cihazdır.

Barkod Okuyucular

Günümüzde tüm alanda kullanılmaya başlayan barkodlara, süpermarketlerde, eczane, kırtasiye vb. yerlerde satılan malzemelerin üzerinde rastlanmaktadır. Özellikle büyük mağazalarda kullanılan bu sistemle, stok takibi oldukça kolay olmaktadır. Barkod okuyucular, stok numarasını okunarak bilgisayardan gelen bilgilere göre işlem yapar.

Optik Okuyucu (Omr)

Işıksal işaret okuyucu birimlerdir. Optik sistemler vasıtasıyla kâğıtların üzerinde işaret olup olmadığını denetleyerek bilgisayarın belirlediği duruma göre sinyaller gönderen cihazdır.

ÇIKTI BİRİMLERİ

İşlenen bilgilerin sonuçlarını bilgisayar ortamından alarak kullanılan görüntü ve yazıcı birimleridir.

Ekran

Klavyeden girilen verilerin, Bilgisayarın ürettiği sonuçların görüntülendiği ve bilgisayar açıkken her şeyi görüntüleyen birimdir. Ekran, gönderilen sinyalleri gözün görebileceği şekilde görüntüye dönüştürmeye yarar. Ekran hem girdi hem de çıktı birimidir.

Yazıcılar (Printers)

Bilgisayara girilen, bilgileri veya yazıları kâğıt üzerine aktarmaya yarar.

Yazıcılar, kullanıldıkları yazma teknolojisi bakımına göre adlandırılırlar.

  • Nokta Vuruşlu         
  • Mürekkep Püskürtmeli       
  • Lazer

Nokta vuruşlu yazıcılar (Dot matrix) 

En ucuz dolayısıyla da en sık kullanılan yazıcılardır. Bu yazıcılarda yazıcı kafası, bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğneciklerden oluşur.  Bilgisayardan gelen sinyallere bağlı olarak ilgili iğne aktifleşir ve mürekkepli şerite baskı yapar. Şeritteki mürekkepte kâğıda baskı yaparak, kâğıda görüntünün aktarılmasını sağlar. Yazıcı kafasındaki iğne ne kadar çoksa baskı kalitesi de o kadar iyi olmaktadır. Genellikle 24 iğneli matrisler kullanılmaktadır. 9 iğneli yazıcılarda ortalama görüntü kalitesi 216x 240 dpi (dot per inch)’tir.

Nokta vuruşlu yazıcıların en büyük dezavantajı baskı kalitesinin ve hızının düşüklüğüdür. Baskı hızı saniyede basacağı karakter sayısı ile ölçülür. Bu da CPS (Character Per Second) olarak adlandırılır. 10 CPS’si olan bir nokta vuruşlu yazıcı saniyede 10 karakter basabilir. Nokta vuruşlu yazıcılarda renkli baskı da yapılabilir.

Papatya çarklı yazıcılar 

Baskı tekniği bakımından daktiloya en çok benzeyen yazıcı türüdür. Yazıcının basabileceği tüm şekiller papatyaya benzeyen bir yazıcı kafası üzerinde bulunur.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar (Ink jet printers)

Baskı hızı ve kalitesi nokta vuruşlu yazıcılara oranla çok daha iyi olan, kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan yazıcı türüdür. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların yazma kafaları delikler matrisinden oluşmuştur. Bu yazma kafasının arkasında mürekkep haznesi (kartuş) bulunur. Bu haznedeki mürekkep bilgisayardan gelen sinyallere göre kâğıt üzerine püskürtülür. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların baskı hızı dakikada basılan satır sayısı ile ölçülür. Bu da LPM (Line Per Minute) olarak adlandırılır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar da renkli baskı da yapılabilir. Ancak bunun için renkli kartuşa (mürekkep haznesi) ihtiyaç vardır.

Lazer yazıcılar

Günümüzün en iyi ve hızlı baskı yapabilen yazıcı türleridir. Lazer yazıcılar bilgisayar kontrolündeki fotokopi makinelerine benzer. Basılacak olan sayfanın görüntüsü, yazıcının belleğinde oluşturulur ve toner (bir tür katı mürekkep), bilgisayardan gelen veriler ışığında kâğıt üzerine basılır. Lazer yazıcılarda baskı kalitesi dakikada basılabilen sayfa sayısı  (PPM ) ile ölçülür. Çok hızlı, iyi kalitede ve gürültüsüz baskı verebilen lazer yazıcıların tek dezavantajı fiyatlarının çok yüksek olmasıdır.

Çiziciler

Bunlar birden fazla kalemin kâğıt üzerinde X,Y ekseninde oynatılarak, grafik çizimleri yapabilen yazıcılardır. İki tipi çizici bulunur. “Drum Plotter” genelde sürekli form kullanan, hem kâğıdın ileri geri oynayabildiği hem de kalemlerin kâğıt üzerinde oynayabildiği birimlerdir.

MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ (MİB)

Bilgisayarın en önemli parçası olan Merkezi İşlem Birimi, (CPU/Central Processor Unit), elektronik bir beyin olarak düşünülebilir.  Çok süratli işlem yapabilme özelliğine sahip olan MİB, bütün birimleri kontrol ederek neyi, nasıl yapacağı komutlarını verir. MİB, mikroişlemci (microprocessor) olarak da bilinir. Enerji kesildiğinde üzerindeki tüm bilgiler silinir.

ROM (READ ONLY MEMORY)

ROM, bilgisayarda birtakım temel bilgileri içeren ve hiç silinmeyen bellektir. Üretici firmalar tarafından programlanırlar. ROM’da bilgisayarın sistem bilgileri saklanır. ROM’un içeriği RAM’de olduğu gibi elektrik kesintisinden etkilenmez. ROM Read Only Memory İngilizce kelimelerin baş harfleriyle elde edilen sadece okunabilir bellektir. ROM’daki bilgilerin değiştirilmesi ya da silinmesi mümkün değildir. Ancak daha sonra programlanabilen ROM’lar ve silinebilen ROM’lar üretilmiştir. Programlanabilen ROM’lara PROM, silinebilen ROM’lara ise EPROM denilmektedir. Ama bu ROM türlerini silmek ya da programlamak uzmanlık isteyen konulardır.

RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

RAM, Random Access Memory İngilizce kelimelerin baş harfleri ile elde edilen rastgele erişimli bellektir. Bilgisayarın ana belleğidir. RAM üzerindeki bilgiler, bilgisayar kapandığında ya da elektrik kesintisi olduğunda yok olur. RAM’ in kapasitesi ne kadar yüksek olursa, bilgisayarın hızı da o kadar yüksek olur. RAM’deki bilgilere erişim, disk ya da disket sürücüyle karşılaştırılamayacak kadar hızlıdır.

ÖN BELLEK  (CACHE MEMORY)

RAM bellek CPU hızına yetişemediğinden, CPU ile RAM arasında bilgi transferlerine yardımcı tampon bellektir.

YARDIMCI BELLEK BİRİMLERİ

Bilgileri saklamak ve gerektiğinde tekrar kullanmak amacıyla yazdırıldıkları hem girdi, hem de çıktı olarak kullanılan yardımcı bellek birimleridir.

Sabit Disk  (Harddisk)

Ana şase içinde kapalı bir kutu içine yerleştirilmiş, daha fazla bilgiyi depolamak amacıyla kullanılan sabit durumdaki yardımcı bellek birimidir.

CD-Rom

Görüntü veya ses kayıtları gibi kaydedicilerle yüklenmiş bilgilerin sadece okunabildiği disk birimidir. CD-ROM’lar  (Compact-Disc-Read Only Memory) da Müzik kompakt disklerinin aynısıdır. Bir CD-ROM, yaklaşık 650 MB  bilgi saklar. Bu da 451 tane disketin saklayabileceği bilgi demektir. CD-ROM sürücüleri kompakt disklerdeki sayısal bilgileri okuyan bir araçtır. CD-ROM sürücülerin bilgileri okuma hızı 150 kb/saniye’nin katlarıyla belirtilir. Örneğin 20X hızındaki bir CD-ROM sürücü saniyede 3000 KB bilgi okuyabilir.

CD-ROM sürücüler, disk üzerindeki bilgileri lazer ışığı yardımıyla okur. Sürücünün içerisinde dönen diskte çok küçük çukur ve tepe bölgeler vardır. Bu bölgeler lazer ışığını farklı yansıttığı için algılanıp sayılara dönüştürülür. Disk ne kadar hızlı dönüyorsa bilgiler o kadar hızlı okunabilir.

CD Yazıcılar

CD’lere bilgi kaydetmemizi sağlayan cihazlardır. Bugün CD yazıcılar iki tür medyaya kayıt yapabiliyor; CD-R (yazılabilir CD) ve CD-RW (tekrar yazılabilir CD)  denilen diskler. CD-R disklere bir kez yazılan bilgiler bir daha silinemez, yani 650 Mbyte olan kapasitesini doldurduktan sonra başka bilgi kaydetmeniz mümkün değildir. CD-RW disklerde ise bu kapasite tekrar tekrar  (yaklaşık 1000 kez) kullanılabilir, çünkü bu disklere kaydedilebilen bilgiler silinebilir. CD-R bilgi yazılırken güçlü bir lazer ışığıyla yakılarak disk yüzeyine küçük delikler açılmasıdır. CD-RW‘lere ise böyle delikler açılmaz. Diskte özel bir kimyasal maddeyle kaplı bir tabaka bulunur. Bu madde belli bir lazer ışığı uygulandığında kristal hale geçer ve ışığı daha fazla yansıtmaya başlar, gerektiğinde başka bir lazer ışığı kullanılarak eski haline döndürülür.

DVD

DVD, yeni geliştirilen yüksek kapasiteli bir disk standardıdır. DVD diskler, CD-ROM disklerle aynı büyüklükte olmalarına karşın, 4.7 Gbyte (ve gelecekte 17 Gbyte) veri depolama kapasitesine sahip olacaktır.

Modem

Modemler dijital sinyalleri telefon kablolarından transfer edebilecek analog sinyallere dönüştürürler. Hem alıcı hem de gönderici işlevi vardır. Alıcı durumunda ki bilgisayarın modemi karşı istasyonun telefon hattıyla gönderdiği ses sinyallerini bit sinyaline çevirerek bilgisayara aktarır. Gönderici durumda ki bilgisayar modemi yerel istasyonun bilgisayar çıktıları olan bit sinyallerini ses sinyallerine çevirecek telefon hattıyla karşı istasyona aktarılır.

Ses Kartı

SES kartı, temel olarak, bilgisayarın seslerin kaydedip çalmasını sağlayan bir genişleme kartıdır. Ses kartı bu işlemleri sayısal olarak gerçekleştirir. Yani kayıt yaparken sesi bir dizi sayıya dönüştürür ve çalarken bu sayıları tekrar ses haline getirir.  Ses kartlarının başka bir işlevi, müzik üretmektir. Bunu MIDI adında müzik notalarının işlenmesini sağlayan, bir sistem yardımıyla yapar. Notaları müziğe dönüştürme görevi ses kartına aittir.

Sayısal Kameralar

SAYISAL kameralar,  fotoğraf makinalarının yaptığı işi sayısal olarak yapan ve resimleri bilgisayar ortamına aktaran cihazdır.

YAZILIM (SOFTWARE)

Bilgisayarımıza belli işleri yaptırmak için oluşturulan programlardır. Diğer bir deyişle, donanım dışı kalan fakat, bütün donanımı harekete geçiren programlardır. Yazılım olmadan bilgisayarımıza herhangi bir iş yaptıramayız. Yazılım programlama dilleri ile gerçekleştirilir. Yazılımı üç grupta inceleyebiliriz;

  • Uygulama Programları     (Application Programs)
  • Programlama Dilleri         (Programming Languages)
  • İşletim Sistemi Yazılımı   (Programming Operating System)

Uygulama Programları

Programlama dillerinden biri veya birkaçı ile belli bir uygulama (müşteri takip, grafik çizimi, oyun vb.) için yazılan programlardır. Bu programlar, iyi bir programcı veya yazılım firmalarınca yapılarak, paket programlar halinde piyasaya sürülür.

Programlama Dilleri

Uygulama ve sistem yazılımlarının oluşturulması için kullanılan yazılımlardır. Bütün programlar programlama dilleri ile yazılır. Bilgisayarlar gibi programlama dilleri de çeşitli süreçlerden geçerek geliştirilmişlerdir. Programlama dilleri genellikle İngilizce kelimelerden seçilmiş veya kodlanmış kelimelerden oluşur.

İşletim Sistemi Yazılımı

Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan yazılımlardır. İşletim sistemleri de programlama dillerinden biri ile yazılır. İşletim sistemi sabit diske yüklenir.(Bu olaya BOOT adı verilir.) Böylece dosya ve dizinlerle ilgili bilgiler işletim sistemince tutulur. İşletim sistemi ile bilgisayar donanımı herhangi bir iş için kullanıma hazırlanır.

    wpChatIcon