Eğitim Teknolojisi

Teknoloji nedir?

Teknoloji Nedir? Teknoloji, malzeme, araç ve sistemleri içeren insan bilgisidir. Teknoloji, çeşitli öğelerin belirli bir düzende birleştiği ve bilim ile uygulama arasında bir köprü görevi gördüğü bir disiplindir.

Günlük yaşamımızda farklı görevleri yerine getirmek için teknolojiyi kullanıyoruz. Teknolojiyi günlük yaşamlarımızda yaptığımız hemen hemen her şeye uyguluyoruz. Teknolojiyi işyerinde kullanıyoruz, iletişim, öğrenme, üretim, ulaşım, veri güvenliği, işletmeleri ölçeklendirme ve çok daha fazlası için teknolojiyi kullanıyoruz. Böylece. Teknolojik değişim dalgası her sektörü etkilemektedir. Teknolojik gelişmeler ve değişiklikler eğitimin işlevlerini etkiliyor.

Eğitimde teknoloji ve öğrencilerin ellerindeki mobil cihazlar, bugün ve yarının iş gücünde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları kariyer ve teknik yeteneklerle hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Teknoloji, makineler veya donanım gibi insanlığa yönelik önemli kullanım nesnelerini ifade edebilir, ancak sistemler, organizasyon yöntemleri ve teknikler dahil olmak üzere daha geniş temaları da kapsayabilir. Bazı modern araçlar arasında projektörler, hesap makineleri, dizüstü bilgisayarlar, “akıllı telefonlar” ve oyunlar (hem çevrimiçi hem de çevrimdışı) bulunmaktadır.

Günümüzde ve gelecekteki eğitimde, kodlama, programlama, fiziksel hesaplama ve hesaplama düşüncesindeki özel beceriler iş gücü için ortak gereksinimler haline gelmiştir. Her ne kadar öğrenciler bu becerileri kazanabilir ve 21. yüzyıl için problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilirler.

Teknoloji, öğrenme süreçlerini kolaylaştırmalı ve etkililik ve verimlilik bakımından eğitim sisteminin performansını artırmalıdır. Eğitim teknolojisi, teknolojik araçların öğrenmede etkin kullanımıdır.

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Eğitim teknolojisi, öğretim uygulamalarını arttırmak ve öğrenme sonuçlarını iyileştirmek için duyu, bellek ve bilişin uygulanmasını kolaylaştıran uygun araçların, tekniklerin veya süreçlerin uygulanması olarak kabul edilir.

Akademik bir alan olarak eğitim teknolojisi ya bir tasarım bilimi ya da öğrenme, öğretme ve sosyal organizasyonun temel konularına değinen farklı araştırma çıkarlarının bir koleksiyonu olarak düşünülebilir. Uygulama olarak eğitim teknolojisi, teknolojiyi kullanan her türlü öğretme ve öğrenme anlamına gelir.

Eğitim teknolojisi, metin, ses, görüntü, animasyon ve video akışı sağlayan çok sayıda medya türünü ve ses veya videokaseti, uydu TV, CD-ROM ve bilgisayar tabanlı öğrenme gibi teknoloji uygulamalarını ve süreçlerini içerir. Yerel intranet / extranet ve web tabanlı öğrenme. İster bağımsız, ister yerel ağlara veya ağa bağlı öğrenmede Internet’e dayalı olan bilgi ve iletişim sistemleri, birçok e-öğrenme sürecinin temelini oluşturur.

Eğitim teknolojisinin, uygulamasına ve durumuna bağlı olarak herkese uygun faydaları vardır. Eğitim teknolojisi, öğretmenlere ve öğrencilere yardımcı olmak için teknoloji araçlarını sınıfa entegre etmeyi içerir. Eğitim Teknolojisi resimler, grafikler, videolar, projektörler, kameralar, bilgisayarlar, animasyon, simülasyonlar ve akıllı telefon uygulamalarını içerir. Eğitim Teknolojisi uzmanları, öğrencileri meşgul etmek ve günlük görevleri kolaylaştırmak için modern teknolojileri geliştirir ve dağıtır.

Eğitim teknolojisi temel olarak sınıflarda eğitimcilere ve öğrencilere öğrenmede yardımcı olmak için kullanılır. Eğitim teknolojisi sadece sınıfta kullanılmaz. Ayrıca profesyoneller tarafından çalışanları eğitmek ve çalışanlarına sürekli eğitim sağlamak için kullanılır. Eğitim teknolojisi, teknolojik kaynaklar yoluyla öğrenmeyi kolaylaştıran herhangi bir kavram veya araçtır. Sayı sayma ve matematik çalışmaları için kayar boncukları ile eski bir abaküs, bugün sınıfta modern bir bilgisayar kadar bir Eğitim teknolojisi türüdür.

Günümüzde, Eğitim teknolojisinin en yaygın olarak etkili ve kolayca tanınan bazı biçimleri, e-öğrenme ve m-öğrenmenin dünyada sürekli büyümesi görülmektedir. E-öğrenme veya elektronik öğrenme, bilgisayarların ve internetin öğrenme amacıyla kullanmaktır. M-öğrenme veya mobil öğrenme, öğrenme için cep telefonları ve tabletler gibi mobil teknolojinin kullanılmasıdır.

Öğrenme sınıf içinde veya dışında olabilir. Kendi hızınızda olabilir. Eğitim araçları eşzamanlı veya eşzamansız olabilir. Senkron öğrenme gerçek zamanlı olarak gerçekleşir, tüm katılımcılar aynı anda etkileşime girer. Eşzamanlı öğrenme, aynı dönemde bir veya daha fazla katılımcıyla fikir ve bilgi alışverişini ifade eder. Örnek olarak yüz yüze görüşme, çevrimiçi gerçek zamanlı canlı öğretmen eğitimi ve geri bildirimi, Skype görüşmeleri ve sohbet odaları ya da herkesin çevrimiçi olduğu ve aynı anda birlikte çalıştığı sanal sınıflar verilebilir. Öğrenciler işbirliği içinde çalıştıklarından, eşzamanlı öğrenme, öğrencilerin akranlarından dinlemek ve öğrenmek zorunda oldukları için açık bir zihin oluşturmalarına yardımcı olur. Senkronize öğrenme çevrimiçi farkındalığı arttırır ve birçok öğrenci yazma becerisini geliştirir.

Eşzamansız öğrenme, web destekli ders kitapları, hipermetin belgeleri, ses, video kursları ve web kullanarak sosyal ağlar gibi e-posta, blog, wіkis ve tartışma panoları gibi teknolojileri kullanabilir. Eşzamansız çevrimiçi kurslarda, öğrenciler kendi hızlarında ilerlerler.

Bu alanda çalışan biri eğitim teknolojisi uzmanı olarak bilinir. Mevcut eğitim sistemlerini ve yöntemlerini analiz etmenin yanı sıra eğitim teknolojisini tasarlamak, geliştirmek ve uygulamaktan sorumludurlar. Her türlü eğitim teknolojisinin nihai amacı, öğrenmeyi hem öğrenciler hem de öğretmenler için daha hızlı, daha kolay, daha ucuz ve daha doğru hale getirmektir.

Yenilikçi eğitim teknolojisi için 12 örnek

Son birkaç yılda öğrenme modelinde dramatik bir değişiklik yaşanmıştır. Öğrencilerin bugün öğretilme biçimi, birkaç on yıl önce benimsenen öğretim yöntemlerinden çok farklıdır. Teknoloji, eğitimin öğrenme ve öğretme biçiminde çeşitli değişiklikler yaratmıştır. Kendi kendine öğrenmeden, sınıf yaklaşımına, teknolojinin öğrenme ve öğretme metodolojileri üzerinde önemli bir etki yarattığını görmekteyiz. Sayısız öğrenme, dijital öğrenmenin eğitim sisteminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Okullar ve üniversiteler, öğretme ve öğrenme sürecini iyileştirmek için en son eğitim teknolojisini uygulamaya çalışmaktadır. Eğitim teknolojisindeki güncel eğilimlere bir göz atalım:

1. İşbirlikçi Öğrenme

İşbirliğine dayalı yaklaşım, öğrenme sürecinde de önem kazanmıştır. Geleneksel bir öğretim modelinde, bir öğretmen sınıfa girer, yaklaşık 30 dakika konuşur ve zil çaldığında ayrılır. Ancak bugün teknoloji, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki boşluğu doldurmuştur. Sınıf öğrenme modelinde, öğretmenler grup etkinlikleri ve görevleri atayarak işbirliğini teşvik eder. Öğrenciler bir proje üzerinde çalışmak veya bir sorunu çözmek için bir araya geldiklerinde, işbirliği becerilerini geliştirir. Birlikte çalışmak anlayışlarını geliştirir ve katılımı artırır. Öğretmenler ve öğrenciler birbirleriyle daha sık etkileşime girer. Sınıfta Web 2.0 sosyal araçlarını kullanmak, öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte çalışmasına, fikirlerini tartışmasına ve bilgileri tanıtmasına izin vermiştir. Teknolojik Web 2.0 ilerledikçe, bir ağda birden çok kişi arasında bilgi paylaşımı çok daha kolay hale gelmiş ve kullanımı artmıştır.

2. Dijital Okuyucular ve Tabletler

Günümüzde eğitim enstitülerinin çoğu, öğrenme ortamlarında mobil öğrenmeyi benimseyerek hem öğrencilere hem de öğretmenlere fayda sağlamıştır. Okullar gittikçe daha büyük basılı kopya ders kitaplarını bir tablet aracılığıyla erişilebilen dijital kitaplarla değiştirmeye çalışmaktadır. Tabletlere eklenen uygulamalar öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta ve daha kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatları sunmaktadır. Dijital içeriğin düzenli olarak güncellenmesi, birkaç yılda bir yeni ders kitabı basımı satın alma maliyetini ortadan kaldırmaktadır. E-kitaplar, öğrenme deneyimini geliştirmek için birçok özelliğe sahiptir. Örneğin, ek açıklama araçları, köprüler, sözlük, arama özelliği ile birlikte bir e-kitap öğrenmeyi daha esnek hale getirir.

3. 3D baskı

Sınıf ortamında, 3D baskı öğrencilerin araştırabileceği ve etkileşimde bulunabileceği uygulamalı modeller oluşturabilmektedir. Bir öğrenci 3D yazıcılar sayesinde bir nesne fikrini kolayca şekillendirebilir. 3D baskı hem görsel hem de kinestetik öğrencilere ulaşır. 3D baskı, öğrencilerin daha somut ve fiziksel bir deneyim ile öğrenmelerini sağlar. 3D baskı ile öğrenciler hayal güçlerine şekil verebilir. Öğretmenlerin kendi modellerini oluşturmak için harcaması gereken zamanı azaltır. Herhangi bir kurumda, 3D yazıcılar sadece öğrencilerin yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarmasına ve daha fazla uygulamalı deneyime sahip olmasına yardımcı olacaktır.

4. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Öğrenme

Eğitim teknolojisinin olumlu etkilerinden biri de öğrenmeyi eğlenceli hale getirmesidir. VR ve AR ile bunun nasıl doğru olduğunu hayal etmek zor değil. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojisi hızla gelişmektedir. Sınıfta bu teknolojinin temel kullanımlarından biri, öğrencileri sanal alan gezilerine başka türlü erişilemeyen yerlere götürmektir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin eğitim sistemine dahil edilmesiyle, sınıf öğrenme deneyimi muazzam bir değişime uğramıştır. Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik çevrimiçi eğitime büyük bir destek olarak geldi. VR ve AR sayesinde öğrenciler bacaklarını çok fazla hareket ettirmeye gerek kalmadan sürükleyici bir öğrenme deneyimi yaşayabilirler. Eğitim teknolojisindeki artırılmış ve sanal gerçeklik eğilimleri öğrenmeyi basit bir deneyim haline getirmektedir. Artırılmış gerçeklik, gerçek bir görüntünün gelişmiş bir görünümünü sağlarken, sanal gerçeklik, çevrelerinde yanlış bir gerçeklik algısı verir. Her iki teknik de dijital öğrenmeyi yeni boyutlara taşımıştır. AR ve VR, karmaşık kavramları açıklamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

5. Oyun oynamak

Öğrenciler eğlenirken daha iyi öğrenirler. Sınıfta oyun kullanımı, oyunun eğlenceli kısmını öğrencilerin öğrenmesi gereken içerik ve kavramlarla birleştirerek bu kavramı uygular. Bu eğilim, öğrenci katılımını artırmasının basit bir sebebi ile popülerlik kazanmaktadır. Oyunlaştırmanın sınıflarda liderlik tabloları, ödül puanları, rozetler, çıkartmalar gibi farklı şekillerde kullanıldığını görmekteyiz. Eğitim teknolojisindeki tüm eğilimlerden, oyunlaştırma katılım, katılım ve rekabetin artmasını garanti eden tek eğilimdir. Öğrenciler puanlarını ve skor sıralamasını yükseltmek için sınıf etkinliklerine aktif olarak katılırlar. Oyunlaştırma, öğrencileri öğrenme ve pratik yapmaya teşvik ederek genel öğrenme sürecini geliştirir. Öğrenci katılımını arttırır. Anında geri bildirim sağlar. Ders için coşku yaratır. Bu nedenle, öğretmenler oyunlaştırmayı katılımı artırmak, motivasyonu artırmak ve etkileşimli bir sınıf ortamı oluşturmak için bir araç olarak kullanırlar. Her iki şekilde de, öğrencilerin moralini artırmada yardımcı olur ve onları her seferinde daha iyi performans göstermeye teşvik eder. Bu eğilimin, öğrenme modelini geliştirmek için daha yenilikçi şekillerde kullanıldığını görmekteyiz.

6. Bulut teknolojisi

Bulut, bir kullanıcının bilgisayarında olmak yerine uygulamaları ve hizmetleri internette barındırır. Bilgilerin internete bağlı herhangi bir cihazda depolanmasını, paylaşılmasını ve bunlara erişilmesini sağlar. Eğitimde bulut, dijital ders kitaplarını, ders planlarını, videoları ve ödevleri saklamak ve paylaşmak için kullanılır. Öğrencilerin internete bağlı herhangi bir cihazdan bilgiye kolayca erişmelerini sağlar. Canlı sohbet seçenekleri ile öğretmene hızlı ve kolay erişim sağlar. Böylece. Öğrencilere eğitmenleri ve diğer sınıf arkadaşlarıyla canlı sohbet etme fırsatı vermek için kullanılır. İlgili bir şekilde, bulut teknolojisi, öğrencilerin dersten önce bir ders izleyebilecekleri ve ders zamanını tartışma, grup çalışması ve analitik faaliyetlerle ilgilenebilecekleri ‘çevrilmiş sınıflar’ olarak bilinen yeni bir eğitim modelini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ağır ders kitapları taşıma ihtiyacını azaltır.

7. Yapay zeka

Yapay Zeka, sosyal etkileşimlerimizin her yönünü değiştirebilen gelişen bir teknolojik alandır. Yapay zeka, eğitime öncelikle beceri ve test sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olan bazı araçlarda uygulanmıştır. Eğitimde, Yapay zeka, farklı bağlamlarda teste tabi tutulan yeni öğretim ve öğrenme çözümleri üretmeye başladı.

Öğrenmeyi bireysel bir öğrencinin özel ihtiyaçlarına göre ayarlamak yıllar boyunca eğitimciler için bir öncelik olmuştur, ancak Yapay zeka her sınıfta çok fazla öğrenciyi yönetmek zorunda olan öğretmenler için imkansız olan bir düzeyde farklılaşmaya izin verecektir.

Yapay zeka eğitim çözümleri olgunlaşmaya devam ettikçe, Yapay zeka öğrenme ve öğretmedeki ihtiyaç boşluklarını doldurmaya yardımcı olabilir ve okulların ve öğretmenlerin her zamankinden daha fazlasını yapmalarına izin verebilir.

Yapay zeka araçları, farklı dilleri konuşan veya görme veya işitme bozukluğu olanlar da dahil olmak üzere küresel sınıfların herkese açık olmasına yardımcı olabilir. Yapay Zeka, derecelendirmeyi ve geri bildirimi otomatikleştirerek ve kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatları sağlayarak eğitim alanına girebilir. Bir öğrencinin öğrenme düzenleri hakkında daha fazla bilgi sağlar. Notlandırma yaparak ve onların adına geri bildirimde bulunarak öğretmene zaman kazandırabilir.

8. Mobil teknoloji

Mobil tabanlı cihazlar öğrenmeyi sınıfın dışına çıkarmıştır. Mobil öğrenme ve e-öğrenim popülaritesinin artmasıyla, öğrenciler kendi hızlarında ve zamanlarında öğrenebilirler. Bu eğilimin eğitim almanın yanı sıra uygun bir yöntem olduğu için de devam etmesi beklenmektedir. Mobil cihazlara duyarlı ilk içeriklerin tasarlanması, öğrencilerin derslerini her zaman ve her yerde geçirmelerine yardımcı olur. Eğitim uygulamaları her öğrenciye öğrenmeyi kişiselleştirme fırsatı sunar. Çok çeşitli mevcut uygulamalar, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine katılma fırsatı sunar. Mobil Uygulamalar akla gelebilecek hemen hemen her ihtiyaç için mevcuttur. Öğrencilerin matematik testleri, pratikte yazım, yabancı dil öğrenimi ve çok daha fazlası için çalışmalarına yardımcı olan uygulamalar vardır. Eğitim uygulamaları, öğrenim sürecine öğrencilerin etkileşime girmelerine yardımcı olabilecek başka bir boyut ekleyerek önemli bilgileri unutmamaları veya yaşamlarıyla alakasız görmeleri olasılığını artırır.

9. Veri Yönetimi ve Öğrenme Analitiği

Verileri yönetmek, eğitim sistemindeki teknolojinin gelişiyle her zamankinden daha kolay ve önemli hale gelmiştir. Öğrenci faaliyetlerinin uzaktan izlenmesi, öğretmenlerin gerektiğinde kişiselleştirilmiş eğitim sunmalarını sağlar. Tüm bu faktörler veri yönetimi ve veri analitiğinin eğitimin önemli bir parçası olmasına katkıda bulunmuştur. Verilerin ortak bir sorunu veya bireysel bir öğrencinin performansıyla ilgili rahatsız edici bir deseni ortaya çıkarması durumunda, vurgulanabilir ve uygun önlemler alınabilir. Ödev veya ödevler bir kerede tüm sınıfa atanabilir ve öğretmenler sonuçları çevrimiçi olarak değerlendirebilir. Mevcut verilere göre, öğretmenler öğrencilerin performansını artırmak için eylem planları geliştirebilir. Sınıf etkinliklerindeki bu tür otomasyon öğretmenlerin kurs modüllerine daha fazla odaklanmalarını ve derinlemesine rehberlik sunmalarını sağlamıştır. Analitikler, bir çocuğun katılımının ve akademik performansının ölçülmesini sağladığı için herhangi bir çevrimiçi öğrenme modelinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Çok sayıda eğitim bilgisi ve verisi, öğrenci katılımını, çekişini ve öğrenme çıktısını değerlendirmek giderek daha önemli hale geldiğinden öğrenme analitiğini doğurur. Yakın gelecekte, bazı konularla ilgili öğretmenleri öğrenme ve öğretmeni uyarma, son teslim tarihleri ​​ve ilerlemeleri hakkında öğrencileri uyarma, vb. Analitik öğrenmek, öğrenicinin eğitime katılımını her şeyden çok artıracaktır.

10. Sınıfta Etkileşim

İnsanların öğrenmek için geleneksel sınıflara seyahat etmeleri her zaman mümkün değildir. Sanal sınıflar insanların internet bağlantısı ile her yerden öğrenmelerine yardımcı olabilir. Öğrencilerin öğrenme sürecine tamamen dahil oldukları etkileşimli bir ortam oluşturarak, sınıflarda tartışmalara ve etkinliklere sahip olabilirler. Bu yeni teknolojiler, sınıfların geleneksel olarak işleyiş biçiminde bir değişiklik oluşturmaktadır. Öğretmenler artık öğrencilere sınıftaki ödevlerinde yardımcı olabilmekte ve rehberlik edebilmektedir. İnsanlar materyal hakkında canlı sohbetler yapabilmekte veya anketlere gerçek zamanlı olarak yanıt verebilmektedir. Sanal sınıflar ayrıca farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirerek herkesin farklı bakış açılarından ve görüşlerden faydalanmasını sağlamaktadır.

11. Sosyal Medya

Sosyal ağ sitelerinin eğitimsel faydaları, öğrencilerin önemli derslere hazırlanmasına ve belirli kavramları büyük bir etkinlikle öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Eğitim kurumları sosyal medyayı öğrencilerin akranları ve öğretim üyeleriyle etkileşime girebilecekleri bir iletişim aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Genellikle öğrenciler videoları ve görüntüleri arkadaşlarıyla ve takipçileriyle paylaşır. Sosyal medyanın en büyük avantajı daha iyi iletişimdir. Bir öğrenci ödevlerine takılı kalırsa, her zaman arkadaşlarıyla ya da öğretmenleriyle iletişim kurabilir. Beklemek ve öğretmenle fiziksel olarak buluşmak zorunda değillerdir. Sosyal medya, Google Drive Box, Google Dokümanlar gibi doküman paylaşımı ile destek sunarak öğrenmeyi teşvik eder. Hatta bazı öğretmenler sınıflarıyla Facebook üzerinden canlı olarak bağlantı kurarlar. Çeşitli web siteleri ve sosyal medya ağları, öğrencilere yardımcı olabilecek birçok bilgi sunmaktadır. İlgi alanlarına bağlı olarak, öğrenciler sorularına cevap bulabilirler. Tumblr ve Pinterest gibi siteler, okul projeleri veya pratik problem çözme için çocuklara ilham verebilir. Sosyal medya, ebeveynlerin çocuğun öğrenmesine katılmalarına yardımcı olur. Okulun Twitter veya Facebook feed’i aracılığıyla ebeveynler okulla ilgili etkinlikler, projeler ve gerçekleşen etkinlikler hakkında güncellenebilir. Ebeveynler için sosyal ağ, WhatsApp veya Facebook Messenger aracılığıyla da oluşturulabilir ve bu da okul konuları, öğrenme ve eğitim hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilir. Sosyal medya siteleri çoğunlukla interaktiftir ve bu kesinlikle öğrenciyi dahil eder. Çevrimiçi mesajlar, yorumlar, haberler, makaleler ve kitaplar okunacak sonsuz bir bilgi listesi sağlar ve öğrenciler zamanlarını ayırmaya ve öğrenimlerine yönelik ekstra çaba göstermeye motive olurlar. Sosyal medyanın eğitimdeki bir diğer büyük avantajı uzaktan eğitim fırsatlarıdır. Bir eğitim kurumunda düzenli derslere katılarak örgün eğitim alamayan birçok dezavantajlı öğrenci vardır. Modern eğitimciler, sosyal medya ile birlikte çeşitli çevrimiçi araçların yardımıyla uzaktan eğitim programları ile öğrencileri çekebilirler. Sosyal medya web siteleri, çeşitli okul konuları hakkındaki en son verileri içerecek ve böylece öğrenciler yeni olanları araştırma ve inceleme fırsatı bulacaklardır.

12. Çevrimiçi Veri ve Siber Güvenlik

Veri güvenliği ihtiyacı her zaman en üst seviyededir. Siber tehditler, eğitim kurumları ve diğer pek çok kurum için endişe kaynağı olmuştur. Eğitim sektörünün teknoloji tarafından ele geçirilmesi sadece bir zaman meselesidir. Başlangıçta kabul oranı düşük olmakla birlikte, yavaş yavaş ivme kazanmıştır. Eğitim ve öğretim yöntemleri, eğitim teknolojisindeki tüm eğilimler nedeniyle önemli bir değişikliğe uğramıştır. Eğitim enstitüleri, çevrimiçi verilerini ve öğrencilerinin çıkarlarını korumak için en iyi veri güvenliği önlemlerini uygulamıştır.

Eğitimde Teknoloji Kullanımının Faydaları

Eğitim teknolojisini kullanmak, öğrencilere ve eğitimcilere fayda sağlayabilir. Öğrenci performansı yerel veya bulut tabanlı depolamada izlenebilir. Öğrenci performansı tarafından toplanan bilgileri kullanarak, yazılım öğrenme programlarını kapsayan materyalin zor seviyesini ayarlayabilir. Ödevler ve ders materyallerinin tamamı dijital olabileceğinden, okullar daha az kağıt kullanabilir. Akıllı telefonlar ve akıllı saatler gibi cihazlar, öğrencilerin her zaman öğrenmelerini sağlar. İnternet kullanımı eğitimciler, öğrenenler ve hatta özel sektördeki uzmanların nerede olurlarsa olsunlar birbirleriyle kolayca iletişim kurmalarını sağlar. Dijital ders kitapları ve diğer eğitim yazılımları, neredeyse ücretsiz olarak kolayca ve ucuza çoğaltılabilir. Otomatik derecelendirme oldukça kolay bir şekilde uygulanabilir. Otomatik not verme bir öğretmenin iş yükünü önemli ölçüde azaltabilir. Teknolojiyi kullanmak, eğitimcilerin öğrencileri meşgul etmek ve genel olarak daha iyi bir öğrenme ortamı sağlamak için video, 3D görselleştirmeler ve diğer multimedya formlarını kolayca kullanmasına olanak tanır. Öğrenciler, katılımcıların başkalarının işlerini gerçek zamanlı olarak görebileceği “canlı belgeler” oluşturmak için Google Drive gibi uygulamaları kullanabilirler. Eğitim teknolojisi, öğretmenleri ve öğrencileri serbest bırakmaktır. Öğretmene ve öğrenciye zaman ve mekan açısından özgürlük verir. Eğitim teknolojisi öğretimi bireyselleştirir.

Eğitimde Teknoloji Kullanımının Dezavantajları

Eğitim Teknolojisinin birçok avantajı olmasına rağmen dezavantajları da vardır. Dijital öğrenme materyallerinin çoğaltılması ucuz olsa da, bunları yapmanın ilk maliyeti bazı okullar için çok yüksek olabilir. Yeni teknolojilerin uygulanması genellikle öğretmenlerin ve öğrencilerin söz konusu teknolojiyi nasıl kullanacakları konusunda eğitim almasını gerektirir. Eğitim enstitüleri var olan en iyi teknolojiye sahip olabilir, ancak öğretmenler ve öğrenciler tarafından adapte edilmezse, uygun şekilde kullanılmaz. Öğrenciler öğrenmek için akıllı cihazlar kullandıklarında, genellikle diğer uygulama ve oyunlarla dikkatleri dağıtabilir.

References

 1. https://productivitybytes.com/5-revolutionary-types-of-educational-technology/
 2. https://www.bestcollegesonline.org/faq/what-is-educational-technology/
 3. https://www.topeducationdegrees.org/faq/what-is-educational-technology/
 4. https://www.besteducationdegrees.com/educational-technology/
 5. https://kitaboo.com/trends-in-education-technology/
 6. https://www.classcraft.com/blog/features/examples-of-educational-technology/
 7. https://elearningindustry.com/educational-technology-trends-top-right-now
 8. http://edutechwiki.unige.ch/en/Educational_technology
 9. https://www2.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/detail/4397/
 10. https://www.braincert.com/blogs/9education-technology/119-3-different-types-of-edu%D1%81%D0%B0t%D1%96%D0%BEnal-technology
 11. https://www.classcraft.com/blog/features/examples-of-educational-technology/
 12. https://thejournal.com/articles/2010/09/16/the-5-keys-to-educational-technology.aspx
 13. https://www.project-syndicate.org/commentary/education-skills-gap-online-learning-by-gordon-brown-and-anant-agarwal-2019-11
 14. https://educationaltechnologytoday.com/what-is-educational-technology/
 15. https://www.intel.com/content/www/us/en/education/technology-in-education-for-learning-and-teaching.html
 16. http://www.outputeducation.com/educational-technology/
 17. https://www.useoftechnology.com/what-is-technology/
 18. https://elearningindustry.com/social-media-in-education-improve-learning
 19. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366994
 20. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/25/how-is-ai-used-in-education-real-world-examples-of-today-and-a-peek-into-the-future/#7f9a431b586e

  wpChatIcon